MARSoft
Büyük olma yolundaki ilk adım, dürüst olmaktır.
(Samuel Johnson)
Her sektörde olduğu gibi maalesef yazılım sektöründe de pek çok yanıltıcı bilgi ve aldatıcı tacirler bulunmakta.
Bu durum hiç istemesek de çağımızın bir vebası olarak sektörümüzün başındaki bir beladır.
Bu gibi durumlarda işini severek ve dürüstçe yapan bizim gibi pek çok işletme işini yaparken ilk önce müşterilerinin geçmişte yaşadığı mağduriyetlerden kaynaklı güven kırıklığını onarmak durumunda kalabiliyor.
Biz de bu durumdan herkes kadar rahatsız olduğumuzu bilmenizi isteriz.
MARSoft olarak bu nedenle işimizi en iyi şekilde yapabilmek için oluşturduğumuz "Dürüstlük İlkeleri" çerçevesinde kalarak müşterilerimizin bize olan güvenini sarsmayacağımızı temin ederiz.
MARSoft

Dürüstlük İlkelerimiz

MARSoft da sunulan hizmetler her biri kendi alanında uzman olan ekiplerce ve aşağıdaki ilkelere bağlı kalınarak sunulur.

1. Doğruluk ve Şeffaflık:

Marsoft Bilişim olarak, her işimizde doğruluk ilkesine bağlı kalır ve şeffaflığı esas alırız. Müşterilerimize karşı dürüst bir iletişimle iş birliğimizi inşa eder, iş süreçlerimizde ve iletişimimizde dürüst ve doğru olmayı taahhüt ederiz. Müşterilerimizle, iş ortaklarımızla ve çalışanlarımızla açık iletişim kurarak güvenin temelini oluştururuz.

2. Sorumluluk ve Güvenilirlik:

İşimizin her aşamasında sorumluluk sahibi olmayı taahhüt ederiz. Müşterilerimizin bize duyduğu güveni korumak adına yaptığımız her işte güvenilirlik ilkesine uygun davranırız. Hatalarımızın arkasında durur ve düzeltme süreçlerine aktif olarak katılırız.

3.Müşteri Memnuniyetine Odaklanma:

Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için en önemli önceliktir. Onların beklentilerini anlamak, ihtiyaçlarına çözüm sunmak ve sürekli olarak değer katmak için çaba gösteririz.
Müşterilerimizin haklarına saygı gösterir, onların güvenini kazanmak için doğru ve adil bir hizmet sunarız. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında açık iletişim ve çözüm odaklı yaklaşımla müşteri memnuniyetini ön planda tutarız.

4. Adil ve Etik Davranış:

Adil ve etik değerlere bağlı kalarak, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza karşı dürüst bir iş yapış şekli benimseriz. İş etiği standartlarını yüksek tutar ve adil ticaret ilkelerini savunuruz.

5.Çalışanlar Arasında Adil Davranış:

İş ortamımızda adil ve etik bir kültür oluşturarak, tüm çalışanlar arasında eşitlik ilkesine saygı gösterir ve herkesin görüş ve katkılarına değer veririz.

6. Hatalarla Başa Çıkma ve İyileştirme:

Yaptığımız hataların arkasında durur, sorumluluk alır ve hızlı bir şekilde çözüme ulaşmaya çalışırız. Sürekli iyileştirme anlayışıyla, müşteri deneyimimizi güçlendirir ve daha iyi bir hizmet sunarız.

7. Toplumsal ve Çevresel Sorumluluk:

Toplumumuz ve çevremizle olan sorumluluklarımızı önemseriz. Sosyal sorumluluk projelerine katılır, çevresel etkilerimizi en aza indirme konusunda çaba sarf ederiz.

***

Marsoft Bilişim olarak, her zaman dürüstlük ilkesine bağlı kalırız. Doğruluk, şeffaflık ve sorumluluk, iş yapış şeklimizin temelini oluşturur. Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza karşı dürüstlük ilkesini koruyarak güveninizi kazanmayı taahhüt ediyoruz.